Hiểu đúng về luật nhân quả

Luật nhân quả là 1 quy luật tự nhiên của vũ trụ, dù tin hay không tin, muốn hay không muốn thì luật nhân quả vẫn chi phối tất cả buồn vui, hạnh phúc hay khổ đau mà ta trải qua. Ai hiểu tin và áp dụng luật nhân quả vào cuộc sống sẽ được nhiều may mắn, thành công, hạnh phúc. Khi có thắc mắc về luật nhân quả xin hãy tìm hiểu kĩ hơn. Vì luật nhân quả không bao giờ sai, ta thấy sai vì ta chưa hiểu sâu sắc chi tiết về luật nhân quả mà thôi.

Nhân gieo chưa thấy quả chỉ vì chưa đủ duyên hợp, khi đã đủ duyên hợp thì quả chắc chắn sẽ đến. Người xấu ác vẫn giàu vì họ còn phước kiếp trước, khi phước hết họ sẽ trả quả báo những việc làm ác của họ thê thảm. Người hiền không làm hại ai vẫn nghèo vì họ không chịu khó giúp người, giúp đời, hoặc đã từng khinh bỉ người nghèo khi họ giàu có. Người làm nhiều việc phước thiện nhưng vẫn chưa giàu vì họ còn phải trả nghiệp nghèo khó họ đã gây. Khi hết nghiệp nghèo họ chắc chắn sẽ giàu có. Ta phải hiểu rằng trước lần sống này ta đã có vô số lần sống khác. Và trong vô số lần sống khác đó thì ta có tạo tội cũng có tạo phước. Vì vậy, lần sống này ta sẽ nhận cả quả báo hạnh phúc và khổ đau. Có người khi áp dụng luật nhân quả vào cuộc sống sẽ thấy hiệu quả liền. Có người thì phải 3-5 năm mới thấy hiệu quả vì còn phải trả nghiệp trước khi hưởng phước. Vậy nên xin hãy tích cực làm điều thiện 1 cách có trí tuệ. Đem hạnh phúc, an vui, bình an đến cho mọi người. Chậm nhất thì 5 năm cuộc sống chắc chắn sẽ khá lên. Nếu đến đây bạn vẫn không tin? Việc đó cũng giống như có 1 thời cả thế giới không tin rằng trái đất tròn vậy. Xin bạn hãy nhớ rằng luật nhân quả vẫn chi phối cuộc đời của bạn dù bạn có tin hay không…

Nếu bạn đã tin và muốn làm việc thiện, làm phước xin hãy xem video bên dưới. Vì có nhiều việc ta tưởng là thiện nhưng thật ra là ác. Hiểu nhầm làm sai sẽ khiến cuộc đời ta đau khổ!

 

7 Comments

  1. Phuc Le 01/12/2019
  2. Long Đào 29/04/2019
  3. Hoàn 30/05/2018
  4. Cuộc sống 29/03/2018
    • Hạt cát 30/03/2018
    • Hạt bụi nhỏ 21/04/2018

Leave a Reply