Category: h

Cách lễ Phật sám hối

CÁCH SÁM HỐI Những ai bị dâm dục nặng đều là do quả báo của kiếp trước, đã vô tình hoặc cố tình tạo nghiệp dâm dục, ví dụ như chia sẻ văn hóa đồi trụy, kể chuyện dung tục, dạy người làm chuyện bậy…Nên kiếp này muốn …

Hoạt động thiện nguyện

Hoạt động thiện nguyện và nơi học thiền: Các bạn hãy xem các tổ chức thiện nguyện bên dưới rồi chọn nơi phù hợp, like fanpage để biết thời gian các hoạt động từ thiện diễn ra ạ. Đồng thời đó cũng là nơi các bạn có thể …

Hiểu đúng về luật nhân quả

Luật nhân quả là 1 quy luật tự nhiên của vũ trụ, dù tin hay không tin, muốn hay không muốn thì luật nhân quả vẫn chi phối tất cả buồn vui, hạnh phúc hay khổ đau mà ta trải qua. Ai hiểu tin và áp dụng luật …