Điều khoảng sử dụng

Lời nói đầu

Xin chào đến với website http://www.cainghientinhduc.net (sau đây gọi tắt là “website cainghientinhduc.net”). Để sử dụng website cainghientinhduc.net, vui lòng đọc kỹ những nội dung dưới đây (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”) một cách cẩn thận. Websitecainghientinhduc.net có thể thay đổi nội dung Điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.

  1. Quyền điều hành

Website cainghientinhduc.net có quyền thay đổi, bổ sung, chấm dứt, hoặc hủy bỏ nội dung các dịch vụ của trang web này mà không cần thông báo trước.

  1. Môi trường hệ thống khuyên dùng

Để sử dụng website tốt nhất, chúng tôi khuyến khích khách hàng sử dụng các thiết bị đáp ứng được các điều kiện trong “Môi trường hệ thống khuyên dùng”, và thiết bị có khả năng kết nối internet. Nếu sử dụng trong môi trường khác, có thể xảy ra hiện tượng một vài chức năng không sử dụng được, màn hình hiển thị không bình thường, hoặc không thao tác được.

  1. Bản quyền

Những nội dung được đăng trên website cainghientinhduc.net (gồm hình ảnh, logo, biểu đồ, văn bản, hình ảnh minh họa, v.v…), đều thuộc quyền sở hữu của Website cainghientinhduc.net, các đoàn thể liên quan, người sở hữu bản quyền, hoặc chủ sở hữu nội dung, được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ, và các quy định khác. Ngoại trừ phạm vi cho phép của Luật Sở hữu trí tuệ về việc phục chế, trích dẫn vì mục đích sử dụng cá nhân, thì các hoạt động phục chế, mô phỏng tác phẩm, hay công báo đại chúng mà không được sự cho phép của tác giả đều là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, liên quan đến nội dung thư điện tử mà Website cainghientinhduc.net đã gửi cho Khách hàng, quyền tác giả sẽ thuộc về Website cainghientinhduc.net, Khách hàng không được phép tự ý chuyển tiếp và in sao.

  1. Thương hiệu

Những nhãn hiệu thương mại, và nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng trên trang web này thuộc quyền sở hữu của website cainghientinhduc.net hoặc người có quyền sở hữu được website cainghientinhduc.net công nhận sử dụng. Khách hàng không được tự ý sử dụng mà không được sự cho phép.

  1. Liên kết với trang web này

Về nguyên tắc, bất kỳ ai cũng có thể tự do liên kết với trang web này. Tuy nhiên, vui lòng tuân thủ nội dung “Liên kết với trang web” được đăng tải riêng.

  1. Trang liên kết

Các trang web liên kết với trang web này, hoặc được liên kết từ trang web này (sau đây gọi là “Các trang liên kết”), sẽ được quản lý bởi trách nhiệm của người vận hành trang web đó. Khi khách hàng sử dụng các trang liên kết này, vui lòng tuân thủ theo Điều khoản sử dụng của trang web đó. Website cainghientinhduc.net không chịu trách nhiệm về các nội dung, hay bất kỳ thiệt hại nào xảy ra bởi sử dụng Các trang liên kết.