Cách lễ Phật sám hối

CÁCH SÁM HỐI

Những ai bị dâm dục nặng đều là do quả báo của kiếp trước, đã vô tình hoặc cố tình tạo nghiệp dâm dục, ví dụ như chia sẻ văn hóa đồi trụy, kể chuyện dung tục, dạy người làm chuyện bậy…Nên kiếp này muốn chuyển nghiệp thì ta phải thành tâm sám hối với Phật, phải tin sâu nhân quả, ý thức lỗi lầm và tha thiết nguyện cầu Tam Bảo, Ơn Trên, Chư Phật gia hộ cho ta vượt qua được nghiệp dâm dục.

cách lễ Phật sám hối cai nghiện sex, thủ dâm,

Cách lễ Phật sám hối

Ta phải quỳ dưới chân Phật, Ơn Trên thành tâm sám hối như sau:

“Lạy Phật, Ơn Trên cho con sám hối những nghiệp ái dục, dâm dục mà con đã gây ra trong quá khứ. Con biết rằng những hành động và suy nghĩ bậy bạ trong kiếp này cũng là do kiếp trước con đã gieo những nhân không tốt. Nay con nguyện tin sâu nhân quả, không sống sai lầm nữa. Con xin Phật, Ơn Trên từ bi dìu dắt, che chở cho con đủ nghị lực vượt qua được ái dục. Con nguyện sau này sẽ dành trọn cuộc đời để phụng sự cho chúng sinh, khuyên bảo mọi người từ bỏ dâm dục, làm nhiều việc phước thiện để bù đắp lại tội lỗi của mình”.

Sau khi đọc lời nguyện thì lạy Phật, Ơn Trên 9 lạy (hoặc hơn). Hãy cầu nguyện, lạy Phật tha thiết như vậy mỗi ngày. Rồi ta sẽ thấy tâm hồn mình biến chuyển.

Các bạn có thể sám hối ở nhà, đạo tràng (trong mục Hoạt động thiện nguyện) hoặc chùa, nhà thờ theo cách lễ sám hối trên ạ. Nếu sám hối ở nhà thì cần phải có bàn thờ Phật, Ơn Trên trang nghiêm ạ. Trường hợp không có bàn thờ Phật, Ơn Trên thì hãy chọn một nơi trang nghiêm nhất trong nhà, hướng về nơi trang nghiêm nhất, nghĩ rằng đang ở chùa hoặc nhà thờ rồi lạy sám hối cũng được ạ.

Lưu ý là nên mặc đồ kín đáo, quần dài, áo kín đáo khi sám hối để thể hiện lòng tôn kính với Phật, Ơn Trên ạ.

Hiểu thêm về sám hối:

 “Ai cũng thế ít nhiều đều tội 
Chỉ khác nhau biết lỗi hay không 
Đời là bể khổ mênh mông 
Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân”

Chúc mọi người đều cai nghiện thành công và cống hiến thật nhiều điều tốt cho cuộc đời ạ.

Comments
 1. Posted by Nguyendinhkhang
  • Posted by Hạt cát
 2. Posted by Khang
  • Posted by Hạt cát
 3. Posted by Trọng
  • Posted by Hạt cát
 4. Posted by Tam
 5. Posted by Duy Nguyen
  • Posted by Hạt cát
   • Posted by phu
    • Posted by Hạt cát
 6. Posted by Thi
  • Posted by Hạt cát
 7. Posted by Toan Nguyen
  • Posted by Hạt cát
 8. Posted by Toan Nguyen
  • Posted by Hạt cát
 9. Posted by Duy Hưng
  • Posted by Hạt cát
 10. Posted by No Name
  • Posted by Hạt cát
 11. Posted by Huân chương
  • Posted by Hạt cát
 12. Posted by Hữu Lộc
  • Posted by Hạt cát
 13. Posted by no name
  • Posted by Hạt cát
 14. Posted by Anh Như
  • Posted by Hạt cát
 15. Posted by Tuấn Anh
  • Posted by Hạt cát
  • Posted by Vo anh như
   • Posted by Hạt cát
 16. Posted by Hoa123
  • Posted by Hạt cát
 17. Posted by Phạm Minh Hiếu
  • Posted by Phuc
 18. Posted by Ann
  • Posted by Hạt cát
   • Posted by Ann
    • Posted by Hạt cát
 19. Posted by Tàn
  • Posted by Hạt cát
 20. Posted by no name
  • Posted by Hạt cát
   • Posted by no name
    • Posted by Hạt cát
     • Posted by đức tín
     • Posted by Hạt cát
 21. Posted by Trọng
  • Posted by Hạt cát
   • Posted by Trọng
    • Posted by Hạt cát
   • Posted by no name
    • Posted by Hạt cát
 22. Posted by nguyễn văn phục
  • Posted by Hạt cát
 23. Posted by Liem
  • Posted by Hạt cát
   • Posted by no name
    • Posted by Hạt cát
 24. Posted by quang
  • Posted by Hạt cát
  • Posted by Nguyen
   • Posted by Hạt cát
  • Posted by Nguyen
   • Posted by Hạt cát
 25. Posted by Dung Nguyen
  • Posted by Hạt cát
 26. Posted by Hiếu
  • Posted by Hạt cát
 27. Posted by Huy.T
  • Posted by Hạt cát
 28. Posted by No name
  • Posted by Hạt cát
 29. Posted by Khỗ
  • Posted by Hạt cát
   • Posted by Khỗ
    • Posted by Hạt cát
 30. Posted by nguyen
  • Posted by Hạt cát
  • Posted by Nghĩa
 31. Posted by hoang
  • Posted by Hạt cát
 32. Posted by Minh đức
  • Posted by Hạt cát
 33. Posted by bui
  • Posted by Hạt cát
   • Posted by Vmd
    • Posted by Hạt cát
 34. Posted by cuong
  • Posted by Hạt cát
 35. Posted by Nguyễn Hoàng
  • Posted by Hạt cát
 36. Posted by Đức
  • Posted by Hạt cát
 37. Posted by Nguyên
  • Posted by Hạt cát
  • Posted by caominhhieu
 38. Posted by Xuân
  • Posted by Hạt cát
 39. Posted by Kiệt
  • Posted by Hạt cát
 40. Posted by Aka
  • Posted by Hạt cát
 41. Posted by
  • Posted by Hạt cát
  • Posted by Duy anh
   • Posted by Hạt cát
    • Posted by Tu
     • Posted by Hạt cát

Add Your Comment